MaxiAdmin uitgelegd


maxiadmin uitgelegd

Het gratis online urenregistratie, administratie en boekhouding programma MaxiAdmin heeft verschillende functies en mogelijkheden. Dit om de administratie van jouw bedrijf voor jou makkelijker te maken. Bovendien is MaxiAdmin een online product, wat wil zeggen dat jij altijd en overal kan inloggen om jouw administratie te doen. Zo is jouw administratie altijd op orde en kunnen jouw facturen op tijd de deur uit.

De functies van MaxiAdmin

Hieronder volgen in vogelvlucht de belangrijkste functies die we bieden met een korte uitleg. Voor een specifiekere uitleg klik je gewoon verder.

Urenregistratie

Uren registratie

Bij MaxiAdmin zijn de gewerkte uren te registreren per project en relatie. Je kan kiezen voor een bestaand project of je kan een nieuw project aanmaken. Hierdoor heb jij altijd een duidelijk overzicht van de gemaakte uren, per periode, per project of per relatie. Vanuit de gemaakte uren kun jij door een druk op de knop een factuur maken.

Facturen administratie

Factureren

Vanuit de geregistreerde uren kun jij bij MaxiAdmin eenvoudig een factuur maken, en deze als PDF downloaden en sturen naar jouw klant. De facturen voldoen aan de eisen die de belastingdienst stelt aan zakelijke facturen. Al jouw inkomende facturen voer je overzichtelijk in. Zo heb je voor jezelf een overzicht van je inkomsten en uitgaven en is de BTW-aangifte eenvoudig te doen.

Project beheer

Projecten beheren

In MaxiAdmin voer jij al jouw projecten in, met de behorende informatie. Zo koppel je jouw project aan een van jouw klanten, of maak je een nieuwe klant aan. Ook kun jij een omschrijving van het betreffende project toevoegen. Uiteraard voer jij hier ook het uurtarief in zodat die gekoppeld worden aan de ingevoerde uren en je die foutloos kunt factureren.

Relatie beheer

Relatiebeheer

Al jouw klanten en relaties op een rij in MaxiAdmin, met alle informatie die nodig is voor jouw relatiebeheer. Door het invoeren van de juiste NAW-gegevens van jouw relaties heb je alle informatie die nodig is voor de opmaak van jouw facturen.

Kilometer registratie

Vervoersmiddelen beheren

Je kan verschillende vervoersmiddelen toevoegen aan MaxiAdmin en daarbij aangeven welke vergoeding je voor de gereden km gaat declareren. Bij het invoeren van de uren is het dan ook mogelijk om een vervoersmiddel te koppelen aan de gemaakte uren en de reisafstand aan te geven. Dit kan dan als extra regel op jouw factuur worden gezet.

spreadsheet importeren

Facturen importeren

Een van de makkelijke dingen van MaxiAdmin is het importeren van een spreadsheet zoals bijvoorbeeld excel. Facturen die jij in het verleden in een spreadsheet hebt ingevoerd kun jij importeren in MaxiAdmin, Zo heb jij al jouw inkomsten en uitgaven per periode overzichtelijk bij elkaar staan, voor bijvoorbeeld de BTW-aangifte of de jaarrekening.

Account beheren

Je account beheren

Bij MaxiAdmin kun jij heel eenvoudig jouw accountsinstellingen inzien en eventueel wijzigen. Denk hierbij aan je NAW-gegevens, het aanpassen van je wachtwoord of aangeven met welke vorm van multifactorauthenticatie jij in de toekomst wilt inloggen.

MaxiAdmin

Jouw bedrijfsinformatie aanpassen

Jouw bedrijfsgegevens zijn bij MaxiAdmin ook eenvoudig in te zien en eventueel te wijzigen. Door het invoeren van de juiste NAW-gegevens van het bedrijf en het juiste KvK- en BTW-nummer komen deze goed op jouw uitgaande facturen te staan. Door het uploaden van jouw bedrijfs-logo verschijnt deze ook op de factuur, wat een professionele uitstraling geeft.