MaxiAdmin uitgelegd


Het gratis online urenregistratie, administratie en boekhouding programma MaxiAdmin heeft verschillende functies en mogelijkheden. Dit om de administratie van jouw bedrijf makkelijker te maken. Bovendien is MaxiAdmin een online product, wat wil zeggen dat jij altijd en overal kan inloggen om jouw administratie te doen. Zo is jouw administratie altijd op orde en kunnen jouw facturen op tijd de deur uit.

maxiadmin uitgelegd

De functies van MaxiAdmin

Hieronder volgen in vogelvlucht de belangrijkste functies die we bieden met een korte uitleg. Voor een specifiekere uitleg klik je gewoon verder.

Urenregistratie

Uren registratie

Bij MaxiAdmin zijn de gewerkte uren te registreren per project en relatie. Je kan kiezen voor een bestaand project of je kan een nieuw project aanmaken. Hierdoor heb jij altijd een duidelijk overzicht van de gemaakte uren, per periode, per project of per relatie. Vanuit de gemaakte uren kun jij door een druk op de knop een factuur genereren.

Facturen administratie

Factureren

Vanuit de geregistreerde uren kun jij bij MaxiAdmin eenvoudig een factuur maken, en deze als PDF, en eventueel UBL, downloaden en sturen naar jouw klant. De facturen voldoen aan de eisen die de belastingdienst stelt aan zakelijke facturen. Al jouw inkomende facturen voer je overzichtelijk in. Zo heb je je inkomsten en uitgaven overzichtelijk en is het invullen van de BTW-aangifte heel eenvoudig!

Project beheer

Projecten beheer

In MaxiAdmin voer jij al jouw projecten in, met de behorende informatie. Zo koppel je jouw project aan een bestaande klant, of je maakt een nieuwe klant aan. Voeg aan je project een omschrijving toe en voer het uurtarief in. Zo worden de ingevoerde uren foutloos gefactureerd aan de juiste klant.

Relatie beheer

Relatie beheer

Al jouw klanten en relaties in een overzicht met MaxiAdmin, met alle informatie die nodig is voor jouw relatiebeheer. Door het invoeren van de NAW-gegevens heb je alle informatie die nodig is voor de opmaak van jouw facturen.

Kilometer registratie

Vervoersmiddel beheer

Je kan verschillende vervoersmiddelen koppelen aan MaxiAdmin en daarbij aangeven welke vergoeding je voor de gemaakte km gaat declareren. Bij het invoeren van je uren is het mogelijk om een vervoersmiddel te koppelen aan de gemaakte uren en de reisafstand aan te geven. Dit wordt dan automatisch als extra regel toegevoegd aan de factuur.

spreadsheet importeren

Facturen importeren

Een andere makkelijke functie van MaxiAdmin is het importeren van spreadsheets zoals bijvoorbeeld Excel. Facturen die in het verleden in een spreadsheet zijn ingevoerd kun jij importeren in MaxiAdmin. Zo heb zijn al jouw inkomsten en uitgaven per periode overzichtelijk bij elkaar, voor bijvoorbeeld de BTW-aangifte of de jaarrekening.

Account beheren

Account beheer

Bij MaxiAdmin kun jij heel eenvoudig jouw accountsinstellingen inzien en eventueel wijzigen. Denk hierbij aan je NAW-gegevens, het aanpassen van je wachtwoord of aangeven met welke vorm van multifactorauthenticatie jij in de toekomst wilt inloggen.

MaxiAdmin

Bedrijfsinformatie

Jouw bedrijfsgegevens zijn bij MaxiAdmin ook eenvoudig in te zien en te wijzigen. Door het invoeren van de juiste NAW-gegevens van jouw bedrijf en het juiste KvK– en BTW-nummer komen deze goed op jouw uitgaande facturen te staan. Door het uploaden van jouw bedrijfs-logo verschijnt deze ook op de factuur, wat een professionele uitstraling geeft.