De Kleine OndernemersRegeling (KOR)


Wat is de KOR?

In Nederland zijn er een aantal regelingen en belasting voordelen voor de kleine en/of beginnende ondernemer. Een van die regelingen is de Kleine Ondernemersregeling, oftewel de KOR. Deze regeling heeft tot doel het verminderen van de administratieve lasten voor kleine ondernemers.

De KOR is een btw-vrijstelling, dit wil zeggen je dan geen btw berekent aan jouw klanten en zelf ook geen btw af draagt. Concreet komt het erop neer dat je op je facturen geen btw hoeft te vermelden, je hoeft zelfs geen facturen te versturen voor de btw, mits klanten hier wel om vragen. Je moet wel jouw inkoopfacturen bewaren. De periodieke btw-aangifte (maandelijks, per kwartaal, of per jaar) komt daarmee ook te vervallen.

De Kleine Ondernemersregeling

Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor de KOR?

De belangrijkste criteria voor de Kleine Ondernemersregeling zijn:

  • Jouw jaaromzet is niet hoger dan € 20.000.
  • Je bent met jouw bedrijf gevestigd in Nederland.
  • Je staat ingeschreven in het Handelsregister of het Register van de Kamer van Koophandel.
  • Jouw onderneming is een onderneming in de zin van de Wet op de Omzetbelasting 1968.

Verder zijn er nog een aantal voorwaarden van welke omzet wel of niet mee telt voor de omzetgrens van de KOR. Dit staat uitgebreid beschreven op de site van de belastingdienst.

Als je precies wilt weten of je voor de KOR in aanmerking komt of je wilt uitzoeken of deze regeling voor jou interessant is, dan heeft de belastingdienst hier een hulpmiddel voor ontwikkeld. Met dit hulpmiddel kun je een schatting maken van je verwachte jaaromzet en zie je wat de gevolgen zijn van wel of geen deelname aan de KOR.

Hoe lang kan ik gebruik maken van de KOR?

Je kan voor een periode van ten minste 3 jaar gebruik maken van de KOR. Of tot jouw omzet boven de € 20.000 komt in een kalenderjaar komt. Dit moet je dan direct doorgeven aan de Belastingdienst, want op dat moment vervalt je deelname aan de KOR en kun je 3 jaar lang niet meer meedoen. Heb je een sterk wisselende omzet, bedenk dan goed of de KOR voor jou aantrekkelijk is, want je kan niet per jaar beslissen of je wel of niet met deze regeling mee doet.

Ook kun je je deelname niet tussentijds beëindigen omdat je bijvoorbeeld een grote investering wilt doen en hiervan de btw wilt terugvragen.

Hoe vraag ik de KOR aan?

Ben je erachter gekomen dat je gebruik wilt maken van de KOR, dan kun je je hiervoor aanmelden op de site van de belastingdienst. Dit kan middels een aanmeldformulier. Deze dient uiterlijk 4 weken voor de ingangsdatum van het aangiftetijdvak waarin je de KOR wilt laten ingaan, door de belastingdienst zijn ontvangen.

Kan een (online) administratiepakket of boekhoudpakket hierbij helpen?

Als je gebruik gaat maken van de KOR hoef je geen btw aangifte te doen. Dat wil niet zeggen dat je dan geen administratie hoeft te voeren. Je moet immers wel je inkoopfacturen bewaren en je wil natuurlijk weten hoe jouw onderneming ervoor staat. Hier kan een administratie pakket zeker bij helpen! Je hebt dan je inkomsten en uitgaven overzichtelijk op een rijtje en kan dan ook zien of je onder de omzetgrens van € 20.000 per kalenderjaar blijft om gebruik te kunnen maken van de KOR.

Tot slot

Bij het hebben van een eigen bedrijf komt veel kijken. Een van de dingen die het ondernemen makkelijker en minder omslachtig maakt is de Kleine Ondernemersregeling. Op de site van de belastingdienst kun je berekenen of je hiervoor in aanmerking komt. Bedenk dan zelf of je hier gebruik van wilt maken. Een boekhouder kan ook met je meedenken of deze regeling in jouw voordeel werkt.