Disclaimer maxi admin

maxi admin besteedt voortdurende zorg en aandacht aan de samenstelling van deze
website en de juistheid van de opgenomen gegevens. maxi admin kan echter niet
garanderen dat de site of de inhoud daarvan in alle gevallen beschikbaar, compleet, actueel,
of betrouwbaar is. maxi admin garandeert niet dat de site continu beschikbaar, veilig of
foutvrij is. maxi admin aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van www.maxiadmin.nl of
met de tijdelijke onmogelijkheid deze site te kunnen raadplegen.

Deze website kan links bevatten naar één of meerdere websites die door andere partijen dan
maxi admin worden geëxploiteerd. Een dergelijke link wordt uitsluitend voor het
gebruikersgemak verstrekt. maxi admin heeft geen zeggenschap over deze websites, en
kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud ervan.

Al het materiaal dat getoond wordt op deze website is beschermd op grond van het
auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze site mag, geheel of
gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande
uitdrukkelijke toestemming van maxi admin.

De enige gebruikersinformatie die wordt opgeslagen, is het IP adres van waaruit deze site
wordt bezocht, de gebruikte browser, de geraadpleegde pagina’s en de datum en tijd van het
bezoek. Deze informatie wordt alleen gebruikt door maxi admin om een beeld te krijgen
van de wijze waarop www.maxiadmin.nl wordt geraadpleegd. Op basis hiervan kan de site
verder aan de behoeften van de gebruikers aangepast worden.