Wijzigingen:

  • Kilometerstanden met datums kunnen nu toegevoegd worden aan vervoermiddelen.
  • Aan binnenkomende facturen kan nu een vervoermiddel worden gehangen. Het is de bedoeling dat dit gebeurt wanneer kosten voor dit vervoermiddel zijn gemaakt (brandstof, onderhoudsbeurten enz)
  • Bij “Samenvatting” tab in facturen is er de mogelijkheid om “Met vervoer aan” te vinken. Dit zorgt ervoor dat de facturen waarbij een vervoersmiddel is geselecteerd, de btw naar rato wordt afgetrokken voor het hele jaar (op basis van de begindatum die is ingevuld). Op de site van de belastingdienst staat hoe dit werkt. Van belang is wel dat de kilometerstanden met datums volledig zijn ingevuld, en dat bij de uren de zakelijke kilometers met het goede voertuig worden bijgehouden.
  • Als er een nieuwe urenregel wordt toegevoegd, worden de gegevens van de vorige keer automatisch erin gezet (behalve de datum). Dit omdat er vaak meerdere urenregels voor hetzelfde project achter elkaar worden gezet.
  • De volgorde van projecten in de dropdown list is veranderd, zodat de nieuwste projecten bovenaan staan.